Generalforsamling 2021


Generalforsamling 2021

Lørdag den 12. juni klokken 16.00

På grund af coronakrisen afholdes generalforsamlingen i år skriftligt.

Medlemmer, der har forslag eller kommentarer til dagsordenen, regnskabet eller beretningen, bedes kontakte et bestyrelsesmedlem - se oversigten sidst i Årsskriftet 2021 under fanen årsskrifter.


Dagsorden:

 1. Beretning (se side 5 roars kilde nr. 103 under fanen Årsskrifter)
 2. Regnskab inkl. rejselegater
 3. Indkomne forslag - Skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 29 maj
 4. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret som følger:
   • De første 5 år efter dimissionen er gratis
   • Derefter er kontingentet kr. 150 om året
   • Livstidsmedlemsskab opnås ved at indbetale kr. 1500
 5. Valg af bestyrelse
  • De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller.
   • Medlemmer, der ønsker at opstille, bedes kontakte bestyrelsen
  • Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
 6. Valg af ekstern revisor
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Lasse Frendrup, der har haft denne post i 2010-21.
 7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen